V Wydział Karny

Do zakresu działania V Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, z obszaru części m.st. Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do L.

Przewodniczący V Wydziału Karnego:
SSR Marek Krysztofiuk,

Kierownik Sekretariatu V Wydziału Karnego:
Anna Rasińska (na czas długotrwałej nieobecności funkcję tę pełni Pani Ewa Kuźnicka), ul. Marszałkowska 82, p. 350 (wejście od ul. Żurawiej), 00-517 Warszawa

Sekretariat - informacja telefoniczna w godz. poniedziałek  8:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30: nr (22) 55 39 371 fax. (22) 55 39 374

Interesanci przyjmowani są w Punkcie Obsługi Interesanta. Zapraszamy również do skorzystania z kontaktu elektronicznego -  FORMULARZ_POI


Akta sprawy udostępniane są wyłącznie w Czytelni akt - nr telefonu (22) 55 39 703 z możliwością wcześniejszego zamawiania za pośrednictwem FORMULARZ_POI

Sekcja Wykonawcza
w V Wydziale Karnym - prowadzi postępowanie wykonawcze w sprawach rozpoznawanych w tym wydziale.

Kierownik Sekcji:
SSR Piotr Ermich,

Kierownik sekretariatu sekcji:
Justyna Kaszyńska, p. 368

Sekretariat - informacja telefoniczna w godz. poniedziałek  8:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30: nr (22) 55 39 368 fax. 22 55 39 367
Interesanci przyjmowani są w Punkcie Obsługi Interesanta. Zapraszamy również do skorzystania z kontaktu elektronicznego -  FORMULARZ_POI

Akta sprawy udostępniane są wyłącznie w Czytelni akt - nr telefonu (22) 55 39 703 z możliwością wcześniejszego zamawiania za pośrednictwem FORMULARZ_POI


Ostatnia modyfikacja 17-01-2017