Właściwości Wydziałów Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

 

I

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

II

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

III

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

IV

Do zakresu działania IV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu.

 


Ostatnia modyfikacja 17-01-2017